Janusz Wójcik

Janusz Wójcik od dzieciństwa związany jest z Podlasiem ( Urodzony w Łosicach w 1931 r.).

W latach pięćdziesiątych zeszłego wieku często odwiedzał Mielnik. Z czasem stał się on  miejscem wakacyjnych odpoczynków. Piękno krajobrazu, wspaniała przyroda, a przede wszystkim ludzie, otwarci, pogodni, przyjacielscy sprawili, że każdy pobyt w tej krainie owocował nowymi obrazami.

Po ukończeniu studiów na wydziale Historii Sztuki na KUL, podjął pierwszą pracę przy selekcji i inwentaryzacji zbiorów organizowanego Muzeum diecezjalnego w Siedlcach.

Dość szybko przeniósł się do W-wy, gdzie z zapałem uczył, najpierw w Technikum Ekonomicznym, a od 1972 roku, aż do przejścia na emeryturę, prowadził zajęcia z popularyzcji książki i sztuki w Technikum Księgarskim, Liceum Księgarskim i Policealnym Studium Informacji Archiwistyki i Księgarstwa (PSIAK). Dorobkiem prowadzonej pracowni plastycznej było projektowanie i wykonanie oprawy plastycznej kiermaszy książki, wystaw okolicznościowych i jubileuszowych w wielu witrynach księgarń stołecznych, spotkań w Klubie Księgarza i Klubie Nauczyciela na Starym Mieście.

Ponadto czynnie uczetsniczył w życiu kulturalnym stolicy m. in wykonując rysunkowe opracowanie materiałów archeologicznych dla Komisji Badań Dawnej Warszawy przy  Muzeum Historii Warszawy, współpracując z Zachętą w upowszechnianiu sztuki, organizując ogólnopolskie wystawy Stowarzyszenia Księgarzy Polskich oraz promując księgarstwo i prace swych uczniów na wystawach w PKiN i Filharmonii Narodowej. Prowadził wykłady w Studium Kultury Ministerstwa Kultury i Sztuki dla pracowników Domów Kultury. W 1995 r. zaprojektował i wykonał oprawę plastyczną wystaww związanej z promocją uzdrowisk polskich we Francuskim Ośrodku Kultury w Warszawie. Brał udział w inwentaryzacji zabytków w powiecie siedleckim ( Państwowy Instytut Sztuki).

Skromny dom w Mielniku, stał się z czasem miejscem licznych odwiedzin rodziny, przyjaciół, uczniów i znajomych oraz rozmów o historii, sztuce i urodzie przyrody. Uczestnicy tych spotkań rozproszeni w Polsce i świecie, stanowią liczne grono osób dla których Mielnik i ziemia mielnicka stały się małą ojczyzną, która żyje w ich myślach i wspomnieniach.

Zajmując się amatorsko malarstwem (zwłaszcza od czasu przejścia na emeryturę) w pracach często przedstawia utrwalone w pamięci dawne widoki miejscowości i krajobrazy podlaskie. Za wieloletnią pracę pedagogiczną, popularyzację i upowszechnianie książki i sztuki uhonorowany wieloma odznaczeniami księgarskimi, Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.