Joanna Charko

Urodzona w Mielniku. Malarka i poetka. W czasie długiego pobyu w Italii z pasją malowała w chwilach wolnych. Rezultatem tej fascynacji sztuką było zaproszenie przez panią Mirellę Palermo z Associazione Pittori d` Europa do zorganizowania dwóch wystaw: w Nettuno Foggi oraz w Galerii Santa Maria mieszczącej się w samym centrum starego Rzymu przy ulicy Via dell Corso.

Po powrocie do kraju, do rodzinnego Mielnika, Joanna Charko wystawiała swoje prace na wystawach w Polsce i oczywiście w Mielniku. Uprawia malarstwo sztalugowe i rysunek. Poniższy fragment jednego z jej wierszy najlepiej charakteryzuje jej miłość do rodzinnych stron.

„Antyczny Rzym, wieczne miasto,
Piękna Wenecja, oddają to, co jest im godne…
A ja ponad Nimi przekładam piękno Mielnika…”

Tel. 085 6577109

Wszystkie podglądy prac, ze względów kompozycyjnych, mają jednakowe wymiary. Prawdziwe wymiary, pełne opisy oraz reprodukcje sprzedawanych obiektów sztuki pojawiają się po dwukrotnym kliknięciu w podgląd pracy.